İnova
MENÜ
Inova

Doçent Dr.

Ersin ÖZEREN

Beyin ve Sinir Cerrahisi
Ersin ÖZEREN

Doktorumuzu Tanıyalım

Mezun Olduğu Fakülte – Yıl : İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - 1997 

Uzmanlık Eğitimi – Yıl :  Ankara DışKapı Yıldırım Beyazıt Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi - Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı - 2012

Mesleki Deneyim :  

Hekimin Yapmış Olduğu Özellikli Ameliyatlar, İş veya İşlemler :  Omirilik Basıları ve Omurga Travmalarına Yönelik Stabilazyon Ameliyatları, Beyin Zarı, Beyin Tümörü Omirilik ve Omurga Tümörleri Ameliyatları, Çocukluk çağı beyin tümörleri, Kist ve Beyinde su toplama Ameliyatları, Doğumsal Omirilik ve Omurga Hasarlarının Ameliyatları, Beyin Zarın Üstü ve Altı Kanamaları Ameliyatları, Travmatik Beyin İçi Kanamaları, Beyin Zarın Üstü ve Altı Kanamaları, Bel Fıtığı Ameliyatları, Boyun Fıtığı Ameliyatları, Sinir Sıkışmaları.

Bilimsel Yayınlar : 


Eserler

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.                 Özeren Ersin (2022).  Is C-reactive protein-albumin ratio or neutrophil-lymphocyte ratio a better indicator to predict in-hospital mortality in traumatic brain injury?.  Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery, 28(10), 1482-1487., Doi: 10.14744/tjtes.2022.00794 (Yayın No: 7816648)

2.                 Güneş Muzaffer, Özeren Ersin (2021).  Effectiveness of Bilateral Greater and Lesser Occipital Nerve Blocks in the Prophylaxis of Episodic Migraine.  Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 23(1), 93-96., Doi:

10.18678/dtfd.861533 (Yayın No: 7675181)

3.                 Demirci Adnan Yalçın, Güvenç Yahya, Özeren Ersin, Akyol Çetin, Bayram Pınar, Billur Deniz, Aydın Sevim, Seçkin Hakan, Yiğitkanlı Kazım (2021).  What is the restorative effect of VEGF inhibitor bevacuzimab against subarachnoid hemorrhage in an experimental model?.  TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 51(5), 2698-2704., Doi: 10.3906/sag-2001-230 (Yayın No: 6714992)

4.                 Güneş Muzaffer, Özeren Ersin (2021).  Effect of age and body mass index on surgical treatment outcomes in patients with carpal tunnel syndrome.  Turkish Neurosurgery, 31(1), 83-87., Doi: 10.5137/1019-5149.JTN.29704-20.2 (Yayın No: 6488358)

5.                 Özeren Ersin, Güneş Muzaffer (2020).  Do early neutrophil to eosinophil ratio and the levels of neutrophil and white blood cells predict intra-hospital mortality in patients with spontaneous intracerebral hemorrhages?.  Journal of Surgery and Medicine, 4(9), 812-816., Doi: 10.28982/josam.780127 (Yayın No: 6482542)

6.                 Güvenç Yahya, Demirci Adnan, Billur Deniz, Aydın Sevim Büşra, Özeren Ersin, Bayram Pınar, Dilli Alper, Gökçe Emre Cemal, Yaman Onur, Çelik Haydar, Karatay Mete, Alagöz Fatih, Kaptanoğlu Erkan (2017).  Punica granatum L. Juice Attenuates Experimental Cerebral Vasospasm in the Rabbit

Subarachnoid Hemorrhage Model: A Basilar Artery Morphometric Study and Apoptosis.  Journal of Neurological Surgery Part A: Central European Neurosurgery, 78(02), 124-131., Doi: 10.1055/s0036-1584906 (Yayın No: 3790033)

7.                 Güvenc Yahya, Billur Deniz, Aydın Sevim Büşra, Özeren Ersin, Demirci Adnan, Alagöz Fatih, Dalgıç Ali, Belen Ahmet  Deniz (2016).  Metamizole sodium induce neural tube defects in a chick embryoUluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

model.  Turkish Neurosurgery, 26(3), 445-448., Doi: 10.5137/1019-5149.JTN.13037-14.0 (Yayın No: 3789539)

1.                 Özeren Ersin, Er Uygur, Güvenç Yahya, Demirci Adnan, Arıkök Atatürker, Şenveli Engin, Ergün Rüçhan Behzat (2015).  The effect of flurbiprofen on the development of anencephaly in early stage chicken embryos.  British Journal of Neurosurgery, 29(2), 265-271., Doi: 10.3109/02688697.2014.976172 (Yayın No: 3790090)

2.                 Sorar Mehmet, Er Uygur, Özışık Pınar, Özeren Ersin, Şimşek Serkan (2014).  The impact of antibiotic-impregnated catheters on ventriculoperitoneal shunt infection.  TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 44(3), 393-396., Doi: 10.3906/sag-1306-15 (Yayın No: 3790224)


B.     Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1.                  Özeren Ersin (2021).  A Case of Late Intracystic Hematoma After Mild Head Injury in a Child With a Giant Arachnoid Cyst

.  7th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, 258-259. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7679804)

2.                  Özeren Ersin (2021).  A Case Of Meningioma Mimicking Schizophrenia.  7th International Medicine and Health Sciences Researches Congress, 356-356. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7679795)

3.                  Güneş Muzaffer, Özeren Ersin (2020).  Epizodik Migren Profilaksisinde Bilateral Oksipital Sinir Bloğunun Etkinliği.  5th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, 1(1), 251-252. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6655248)

4.                  Özeren Ersin, Güneş Muzaffer (2020).  Dekompresif Kraniektomi Yapılan Hastalarda Prognostik Fakto?rlerin Aras?tırılması.  5th International Medicine and Health Sciences Researches Congress, 215-215. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7679817)

5.                  Özeren Ersin (2020).  Kliniğimizde Dekompressif Kraniektomi Yapılan Hastaların Retrospektif Analizi.  5th international hippocrates congress on medical and health sciences, 676-677. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7816559)

6.                  Güvenç Yahya, Özeren Ersin, Billur Deniz, Demirci Adnan, Aydın Sevim, Dilli Alper (2014).  The effect of Pomegranate (Punica Granatum L.) juice on cerebral vasospazm in the rabbit subarachnoid hemorrage model..  65.Jahrestangung der Deutschen  Gesellschaft für Neurochirurgie (DGNC) 1 st joint meeting with the Turkish Neurosurgical Society, Doi: 10.3205/14dgnc116 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4374704)

7.                  Güvenç Yahya, Billur Deniz, Aydın Sevim, Özeren Ersin, Demirci Adnan Yalçın, Nacar Osman Arıkan, Dalgiç Ali, Belen Ahmet Deniz (2014).  Metamizole sodium may induce neural tube defects in a chick embryo model..  65.Jahrestangung der Deutschen  Gesellschaft für Neurochirurgie (DGNC) 1 st joint meeting with the Turkish Neurosurgical Society (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4374695)


B.     Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

     C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

Kafa Travmaları, Bölüm adı:(Travmatik Diğer İntrakranial Yaralanmalar) (2022)., Özeren Ersin,

1.                               Hipokrat yayıncılık, Editör:Güzel  Aslan, Er Uygur, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 132, ISBN:978625-7399-42-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7675173)

Yaşlanan Omurga, Bölüm adı:(Yaşlı Omurga Tümörü Tedavisinde Minimal İnvaziv Yöntemler)

2.                               (2019)., Özeren Ersin, Çağlı Mehmet  Sedat,  Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Yayınları No: 22, BULUŞ Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri

San. Tic., Editör:Serkan Şimşek, Ali Dalgıç, Mesut Yılmaz, Ahmet Dağtekin, Kudret Türeyen, Serdar Işık, Cüneyt Temiz, Eda Gürçay, Onur Yaman, Ahmet Gürhan Gürçay, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 618, ISBN:978-605-4149-21-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7797035)

Türkiye Klinikleri Nöroşirürji Servikal Dejeneratif Hastalıklar, Bölüm adı:(Servikal Laminektomi ve

3.                               füzyon) (2018)., Özeren Ersin, Şimşek Serkan,  Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Editör:Ali Arslantaş, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 104, ISBN:978-605-7505-06-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7805439)

Omurga ve Omurilik Cerrahisinde Tanı El Kitabı, Bölüm adı:(Kemik Biyolojisi ve Kırık İyileşmesi)

4.                               (2017)., Özeren Ersin, Yiğitkanlı Kazım,  Türk Nöroşirürji Derneği Yayınları, Editör:Ali Dalgıç, Cüneyit Temiz, Kadir Kotil., Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 432, ISBN:978-605-4149-17-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4088101)

Omurganın Sagital Dengesinin Klinik Önemi, Bölüm adı:(Vertebral Kolon Şekli Ve İntervertebral

5.                               Disk Hernisi İlişkisi) (2017)., Özeren Ersin,  Türk Omurga Derneği Yayınları, Rekmay Yayıncılık, Editör:Yetkin  Söyüncü, Uygur Er., Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 304, ISBN:978-975-6813-99-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3947949)

6.                               Spinal Deformiteler, Bölüm adı:(Deformite Görüntüleme Teknikleri) (2015)., Özeren Ersin, Çavuş

Gökhan, Dalbayrak Sedat,  Türk Nöroşirürji Yayınları,, Editör:Sedat  Dalbayrak, Onur Yaman,

Erkan Kaptanoğlu, Serkan Şimşek, Özkan Ateş, Ali Dalgıç, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 672, ISBN:978-605-4149-16-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3947711)

Omurga Ve Omurilik Tümörleri, Bölüm adı:(Metastatik Spinal Tümörlerin Cerrahi Sonuçları)

7.                               (2014)., Özeren Ersin, Dalgıç Ali,  Türk Nöroşirürji Yayınları, Buluş Tasarım ve matbaacılık

Hizmetleri, Editör:Sedat Dalbayrak Erkan Kaptanoğlu, Serkan Şimşek, Özkan Ateş, Ali Dalgıç,

Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 508, ISBN:978-605-4149-14-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3947189)

D.     Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1.                  Özeren Ersin, Güneş Muzaffer (2022).  Investigation of the predictive factors for mortality in patients undergoing decompressive craniectomy: A retrospective cross-sectional study.  Annals of Medical Research, 29(1), 58-61., Doi: 10.5455/annalsmedres.2021.03.284 (Kontrol No: 7675179)

2.                  Demirci Adnan, Sorar Mehmet, Özeren Ersin, Özışık Pınar (2020).  İntrakranial Cerrahi Planlamada Kraniometrik ve Stereotaktik Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması.  Fırat Tıp Dergisi, 25(2), 69-72. (Kontrol No: 7675190)

3.                  Özeren Ersin, Şimşek Serkan (2015).  Kraniyoservikal Bileşkenin Gelişimi ve Anomalileri.  Türk Nöroşirürji Dergisi, 25(2), 104-109. (Kontrol No: 4530161)

4.                  Sorar Mehmet, Er Uygur, Özeren Ersin, Altay Orhan (2014).  Facet blokage for mechanical lower back pain.  The Journal of Turkish Spinal Surgery, 25(2), 123-128. (Kontrol No: 4408554)

5.                  Er Uygur, Özeren Ersin, Akkurt Mehmet  Orçun, Özışık Pınar (2013).  Do modic changes have predictive value for recurrence of lumbar disc herniation?.  Journal of Turkish Spinal Surgery, 24(4), 275-278. (Kontrol No: 7675196)


E.     Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1.                  Güvenç Yahya, Özeren Ersin, Billur Deniz, Demirci Adnan Yalçın, Aydın Sevim, Dilli Alper (2014).  Punica granatum L. ekstresinin (nar suyu) deneysel SAK modelinde tavşan baziller arterinde gelişen vazospazm üzerine olan etkisi .  Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, 24(1), 319-320. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:7809121)

2.                  Güvenç Yahya, Akyoldaş Göktuğ, Şentürk Salim, Özeren Ersin, Çavuş Gökhan, Çelik Haydar, Zafarparandeh İman, Erbulut Deniz, Yaman Onur, Dalbayrak Sedat, Özer Ali Fahir (2015).   Torakal

Omurgada Pediku?l Vidası Uygulama Vida Trajeksiyonunun O?nemi .  Spinal Deformiteler Sempozyumu, 29-30. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7805746)

3.                  Özeren Ersin (2019).  Nötrofil Lenfosit Oranı (NLR), Travmatik Beyin Hasarından Kaynaklanan Beyin Ölümünde Organ Bağışı İçin Negatif Bir Belirteç Olabilir Mi?.  Türk nöroşirürji derneği 33. bilimsel kongresi, 29(2), 142-142. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5014880)

4.                  Özeren Ersin, Ceylan Ayşegül, Erken Burak (2018).  Cerrahi Olmayan Lomber Disk Hernisinin Tedavisinde Radyofrekans Yöntemi İle Epiduroskopinin Karşılaştırılması.  Türk Algoloji - Ağrı Derneği, Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Ağrı Kongresi, 30(1), 94-95. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4530211)

5.                  Özeren Ersin (2018).  Servikal dar kanalda posterior yaklaşımların komplikasyonları ve yönetimi.  Spinal cerrahide komplikasyonlar sempozyumu (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4530250)

6.                  Özeren Ersin, Eşkin Mehmet  Burak, Ceylan Ayşegül (2018).  Meningomyelosel cerrahisi uygulanan yenidoğan olgularında anestezi yönetimimiz.  Türk Nöroşirürji Derneği 32. Ulusal Kongresi, 28(1), 146146. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4270509)

7.                  Özeren Ersin (2018).  Spinal Enfeksiyonlarda Laboratuvar Tanısı.  Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Grubu (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4189230)

8.                  Özeren Ersin, Yaman Onur, Akyoldaş Göktuğ, Erbulut Deniz, Çavuş Gökhan, Güvenç Yahya, Taşkıran Niyazi (2016).  Lomber omurgada flat rod ve rijit rodun finite element modeli biyomekanik olarak karşılaştırılması.  Türk nöroşirürji derneği spinal ve periferik sinir cerrahisi derneği lomber dejeneratif omurga sonbahar sempozyomu, 1(1), 19-19. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4057340)

9.                  Özeren Ersin (2016).  Spinal Cerrahide Nöromonitör (İONM) Kullanım Endikasyonları Ve Medikolegal Sorunlar.  Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:3945104)

10.               Demirci Adnan, Dilek Salih Işık, Güvenç Yahya, Kazancı Burak, Özeren Ersin (2015).  Nörolojik Defisitin

Olmadığı Şiddetli Torakal Fraktür Dislokasyon.  Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, 25(1), 329-329. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4375919)

11.               Demirci Adnan Yalçın, Kazancı Burak, Özeren Ersin, Şimşek Serkan (2015).  Hangman Kırığında Tedavi: Boyunluk mu? Cerrahi mi?.  Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, 25(1), 330-330. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:7809127)

12.               Demirci Adnan Yalçın, Özeren Ersin, Güvenç Yahya, Aydın Sevim, Deniz Billur, Kazancı Burak, Akyol Çetin, Er Uygur (2015).  Deneysel Subaraknoid Kanama Modelinde Bevasizumab'ın Tavşan Baziler Arteri Üzerine Etkisi .  Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, 25(1), 68-68. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7601330)

13.               Demirci Adan Yalçın, Akyol Çetin, Özeren Ersin, Güvenç Yahya (2015).  Forestier (DISH) Hastalığı:Olgu

Sunumu.  Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, 25(1), 159-159. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:

4375896)

14.               Güvenç Yahya, Billur Deniz, Aydın Sevim, Özeren Ersin, Demirci Adnan Yalçın, Nacar Osman Arıkan,

Dalgiç Ali, Belen Ahmet Deniz (2014).  Metamizole sodyumun Tavuk Embriyo Modelinde Nöral Tüp Üzerine Olan Etkisi..  Türk Nöroşirurji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, 24(1), 78-78. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4375834)

15.               Çavuş Gökhan, Çavuş Yeliz, Özeren Ersin, Aras Mustafa (2014).  Geç Gelişen Spontan Regrese Olan 2,5 cm  Kalınlığındaki Epidural Hematom Olgusu.  Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, 24(1), 335-335. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:1222260)

16.               Sorar Mehmet, Özışık Pınar, Özeren Ersin, Er Uygur, Bavbek Murat (2011).  Ventriküoperitoneal şant ameliyatlarında antibiyotik emdirilmiş kateter kullanımı.  Türk Nöroşirürji Derneği, 25. Yıllık Bilimsel Kongresi, 21(1), 187-187. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4183596)

17.               Demirci Adnan, Gündüz Mehmet, Özeren Ersin, Fesli Ramazan, Seçkin Hakan (2011).  Post-Travmatik Geçici Beyin İskemisi Nedeni Olarak Tip 1 Glutarik Asidüri.  Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, 21(1), 176-177. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:7810293)

18.               Özeren Ersin, Gürses Levent, Sorar Mehmet, Özışık Pınar, Bavbek Murad (2011).  Lhermitte-Duclos Hastalığı-Olgu sunumu .  Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, 21(1), 245-245. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4431695)

19.               Demirci Adnan Yalçın, Sorar Mehmet, Özeren Ersin, Özışık Pınar, Er Uygur, Bavbek Murat (2011). İntrakranial cerrahi planlamasında kraniometrik ve sterotaktik hesaplama sonuclarının karsılastırılması . Türk Nöroşirürji Derneği, 25. Yıllık Bilimsel Kongresi, 21(1), 272-272. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4183602)

20.               Özeren Ersin, Seçkin Hakan, Demirci Adnan, Taşkıran Niyazi, Fesli Ramazan, Bavbek Murad (2011). Pediatrik Hafif Kafa Travmasında Bilgisayarlı Beyin Tomografisi :Tıp Pratiğini Malpraktis Korkusu mu yönetiyor?.  Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, 21(1), 60-60. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4270522)


Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.

1. Vaka Takdimi, Özeren Ersin, Gürses Levent, Sorar Mehmet, Er Uygur, Önder Evrim, Arıkök Atatürker (2014).  L’hermitte–Duclos disease in an elderly patient: A case report and review of the literature.  Asian Journal of Neurosurgery, 9(4), 246-248., Doi: 10.4103/1793-5482.146666 (Yayın No: 3790175)

Üniversite Dışı Deneyim

08.10.2005-              Uluslararası Acil                              SAĞLIK BAKANLIĞI, Sağlık Bakalığının özel görevlendirmesi ile 2005 yılında

28.10.2005                                                       Yardım  Ekip Doktoru Pakistanın Keşmir eyaletinde  meydana gelen deprem bölgesinde görev yapmak üzere oluşturulan sağlık ekibi görevlisi, (Diğer)

26.12.2003-              Uluslararası Acil                              SAĞLIK BAKANLIĞI, Sağlık Bakalığının özel görevlendirmesi ile 2003 yılında

11.01.2004                                                       Yardım  Ekip Doktoru İran'nın  Bam kentinde meydana gelen deprem bölgesinde görev yapmak üzere oluşturulan sağlık ekibi görevlisi, (Diğer)


Kurs

Trigeminal Nevralgide Perkütan Radyofrekans Termokoagülasyon Kursu, Trigeminal Nevralgide Perkütan

210071Radyofrekans Termokoagülasyon teorik pratik canlı ve kadavra deneyimi, Ankara, Kurs, 15.02.2019 -

15.02.2019 (Ulusal)

196249Temel eğitici eğitimi kursu, 9.temel eğitici eğitimi kursu, Aksaray, Kurs, 16.11.2018 -16.11.2018 (Ulusal)

158036Servikal ve Torakal Dejeneratif Omurga Sempozyomu, Servikal ve Torakal Dejeneratif  Stabilizasyon Teknikleri Kursu, Bodrum, Kurs, 21.09.2017 -24.09.2017 (Ulusal)

146218Tu?rk No?ros?iru?rji Derneg?i Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi O?g?retim ve Eg?itim Grubu,, Spinal Enstrumantasyon teknikleri, İstanbul, Kurs, 19.09.2015 -20.10.2015 (Ulusal)

146214The European Association of Neurosurgical Societies (EANS), Vascular Neurosurgery, Uppsala/Sweden, Kurs, 25.01.2015 -29.01.2015 (Uluslararası)

146204The European Association of Neurosurgical Societies (EANS), Spine and peripheral nerves, Barcelona/Spain, Kurs, 16.02.2014 -20.02.2014 (Uluslararası)

146153Tu?rk No?ros?iru?rji Derneg?i ve Periferik Sinir Cerrahisi, Dr. Mehmet Zileli İleri Spinal Cerrahi Kursu (13.kurs), izmir, Kurs, 22.11.2013 -24.11.2013 (Ulusal)

146190Hacettepe U?niversitesi, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu, Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası, ankara,

Kurs, 02.06.2013 -02.07.2013 (Ulusal)

The European Association of Neurosurgical Societies (EANS, The European Association of Neurosurgical

146148Societies (EANS),Head İnjury and Functional Neurosurgery, Krakow/Poland, Kurs, 24.02.2013 28.02.2013 (Uluslararası)

146146The European Association of Neurosurgical Societies, The European Association of Neurosurgical Societies (EANS), Tumour, Pecs/Hungary, Kurs, 26.02.2012 -01.03.2012 (Uluslararası)

146143Türk Nöroşirürji Derneği Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu, Kafatabanı ve Basal Sisternaların Endoskopik Cerrahi Anatomisi, ankara, Kurs, 17.11.2011 -18.11.2011 (Ulusal)

146137Pediatrik No?ros?iru?rji Kursu, Türk Nöroşirürji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu,, konya, Kurs, 31.03.2011 -03.04.2011 (Ulusal)

146135Pediatrik nöroşirürji kursu, Türk Nöroşirürji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu,

Hidrosefali ve Spinal Disrafizm, kocaeli, Kurs, 01.04.2010 -04.04.2010 (Ulusal)

Pediatrik No?ros?iru?rji Kursu, Türk Nöroşirürji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu

146133Çocukluk Çağı Travmaları, Vasküler Hastalıkları, Spastisite ve Kraniosinostozis, samsun, Kurs,

02.04.2009 -05.04.2009 (Ulusal)

T.C.Sag?lık Bakanlıg?ı Temel Sag?lık Hizmetleri Genel Mu?du?rlu?g?u?, C?ocuklarda I?leri Yas?am

146132Desteg?i Prog?ramı Uygulayıcı Kursu, T.C.Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Proğramı Uygulayıcı, ankara, Kurs, 08.04.2007 -11.04.2007 (Ulusal)

146131Resusitasyon Derneg?i I?leri Yas?am Desteg?i Kursu, Resusitasyon Derneği İleri Yaşam Desteği, ankara, Kurs, 07.12.2006 -09.12.2006 (Ulusal)

146129Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneg?i Travma Resusitasyon Kursu, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği Travma Resusitasyon, ankara, Kurs, 10.05.2005 -13.05.2005 (Ulusal)


Çalıştay

146215Tu?rk No?ros?iru?rji Derneg?i ve Spinal Periferik Sinir Cerrahisi, Disk Hernilerinde Spinal Endoskopik Yaklaşım, ankara, Çalıştay, 23.10.2013 -24.10.2013 (Ulusal)

Değerlendirme

500640World Neurosurgery, Hakemlik, Online, Değerlendirme, 13.09.2022 -26.09.2022 (Uluslararası)

500637World Neurosurgery, Hakemlik, Online, Değerlendirme, 18.08.2022 -29.08.2022 (Uluslararası)

500621World Neurosurgery, Hakemlik, Online, Değerlendirme, 28.07.2022 -11.08.2022 (Uluslararası)

500642World Neurosurgery, Hakemlik, Online, Değerlendirme, 16.07.2022 -30.07.2022 (Uluslararası)

500619World Neurosurgery, Hakemlik, Online, Değerlendirme, 29.04.2022 -01.05.2022 (Uluslararası)

500617World Neurosurgery, Hakemlik, Online, Değerlendirme, 11.10.2021 -11.10.2021 (Uluslararası)

500613World Neurosurgery, Hakemlik, Online, Değerlendirme, 24.09.2021 -05.10.2021 (Uluslararası)

500611World Neurosurgery, Hakemlik, Online, Değerlendirme, 21.05.2020 -30.05.2020 (Uluslararası)

500610World Neurosurgery, Hakemlik, Online, Değerlendirme, 17.04.2020 -24.04.2020 (Uluslararası)

500564World Neurosurgery, Hakemlik, Online, Değerlendirme, 19.07.2019 -01.08.2019 (Uluslararası

Ödüller


1.                Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal Deformiteler Sempozyumu Birincilik Ödülü, Türk Nöroşirürji Derneği, 2015

2.                Türk Nöroşirürji Derneği Dr. Aysima Altınok Nöroşirürji Uzmanlık Tez Birincilik Ödülü, Türk Nöroşirürji Derneği, 2013


Bölüm Doktorları

Acil Çağrı Hattı

Acil Çağrı Hattı

Acilen tıbbi servis saatinin dışında bir doktora ihtiyacınız varsa, acil servis için acil randevu numarasını arayın.

Sizi Arayalım Whatsapp Destek