İnova
MENÜ

EMG

EMG

EMG vücutta bulunan kas ve sinirlerin elektriksel yöntem kullanılarak izlenmesidir. Doğrusal elektrik akımı hastayı rahatsız etmeyecek şiddette ayarlanır. Bu akım hastaya verilerek sinirlerin elektrik iletme işlevleri ve kasların bu deşarjla meydana getirdiği potansiyeli ölçülebilmektedir.

EMG Gereken Durumlar

EMG ile inceleme vücuttaki çevresel sinirlerin işlevlerini ölçümlemeye yarar. Duyusal sinirler ve hareket sinirleri ayrı ayrı incelenebilmektedir. Duysal sinirleri dediğimiz his sinirleri çevreden gelen etkileri hissetmeyi sağlamaktadır. Örneğin dokunduğumuz bir şeyin sıcak ya da soğuk olduğunu bu sinirler sayesinde algılarız. Motor sinirler yani diğer bir deyişle hareket sinirleri de beyinden ve omurilikten gelen hareket ile ilgili emirlerin kaslara iletilmesini ve bu sayede hareketin sağlanması için gerekli kas kasılmalarını sağlar. EMG gereken durumlar ise aşağıdaki gibidir:

- Sinir sıkışması

- Bel, boyun fıtığı

- Kol ve bacaklarda uyuşma ya da yanma şeklinde oluşan şikayetler,

- Sinir fonksiyonlarına zarar veren kronik hastalıklar, metabolizma hastlıkları (diyabet, böbrek hastalığı gibi)

- Kas hastalıkları

- Omurilik hastalıkları

EMG işlemlerinde duysal sinirler ve motor sinirler için yapılan incelemelerde bazı farklılıklar bulunmaktadır. Her iki incelemede de sinirlerin işlevleri analiz edilir, kesintiye uğrayan durumlar belirlenir. Anormal durumların kaynağının ne olduğu anlaşılır. Sinirlerin iyileşip iyileşmeyeceği ya da ne kadar sürede iyileşeceği, tedavinin ne şekilde olacağı, ameliyatın gerekli olup olmadığı gibi sonuçlara EMG ile varılabilir.

EMG işlemlerinde sinir incelemesi ENG, kas incelemesi EMG olarak adlandırıldığı da olur. Her ikisi birden incelendiğinde ise ENMG kavramının kullanıldığı da görülmektedir.

EMG süresi değişkenlik gösterebilir. Yaklaşık yarım saat ile bir saat arasında süren bir işlemdir.

EMG Çekimine Gelirken Nelere Dikkat Etmelidir?

EMG incelemesi için gelen hastanın aç ya da tok olması konusunda herhangi bir hassasiyet yoktur. Düzenli olarak kullanılan ilaçlar alınabilir. Ancak hastanın hekime kullandığı ilaçlar hakkında bilgi vermesi, bazı durumlarda kullanılmaması gereken ilaçlar olması ihtimaline karşın gerekli olabilmektedir.

Rahat bir giysi ile gelinmelidir. Hastanın kol ve bacaklarını rahatça hareket ettirebileceği kıyafetleri tercih etmesi, giysinin hareketleri engellemeyeceğinden emin olması gerekir.

EEG Nedir? Hangi Durumlarda Gereklidir?

EEG beyindeki sinir hücreleri tarafından üretilen elektriksel işlemlerin uyanıklık ve uyku halindeyken kağıt üzerine beyin dalgaları şeklinde aktarılması işlemidir.

Epilepsi, sinir hastalıkları, baş ağrılarının sebeplerini araştırma, beyin fonksiyonlarının analiz edilmesi gibi durumlar için EEG gereklidir. Bilgisayarlı tomografi ve MR dediğimiz manyetik rezonans görüntüleme yöntemleri EEG’den sonra geliştirilmiş uygulamalardır. Ancak bu yöntemler beynin elektriksel işlevleri hakkında bilgi vermemektedir. Bu nedenle beyin dalgalarının incelenmesi gerektiği durumlarda başvurulması gereken tetkik yöntemi EEG olmaktadır. Örneğin bayılma vakalarının sebepleri araştırılırken ya da sara (epilepsi) teşhisi ve türü ile ilgili bilgiye ulaşılırken EEG sonuçlarından yararlanılır.

EEG Çekimi Nasıl Yapılır?

Beyindeki elektriksel faaliyetleri ölçmek için küçük metal elektrotlar hastanın saçlı derisine yerleştirilir. Bu elektrotlar aracılığıyla tüm elektriksel faaliyetler      iletilir ve bilgisayara kaydedilir. Çekim esnasında hastaya elektrik verilmesi ya da hastanın herhangi bir ağrı rahatsızlık duyması söz konusu değildir. Kaydın kaliteli olabilmesi için hastadan mümkün olduğunca hareketsiz, gözleri kapalı bir şekilde ortalama 20 dakika durması beklenir.

Uyanıkken yeterli veri alınamadığı ya da uyku halindeki beyindeki elektriksel faaliyetlerin ölçülmesi gerektiği durumlarda aynı işlem hasta uykudayken yapılır.

Çekime gelirken hastanın saçlarını yıkayıp gelmesi çekimin kaliteli ve parazitsiz olması için faydalı olacaktır. Sürekli kullanılan ilaçlar hekime bilgi verilmesi halinde ve hekim aksini söylemedikçe alınmaya devam edilebilir.

Acil Çağrı Hattı

Acil Çağrı Hattı

Acilen tıbbi servis saatinin dışında bir doktora ihtiyacınız varsa, acil servis için acil randevu numarasını arayın.

Sizi Arayalım Whatsapp Destek