İnova
MENÜ
Inova

Doç. Dr.

Mehmet Emin ŞİRİN

Üroloji
Mehmet Emin ŞİRİN

Doktorumuzu Tanıyalım

Doğum Yeri –Tarihi: Osmaniye- 1984
Mail Adresi: 
emin_sirin@hotmail.com
Mezun Olduğu Fakülte – Yıl: 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi- 2009
Uzmanlık Eğitimi – Yıl: 
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2009-2014)

Fellow of European Board of Urology (Avrupa Üroloji Board Ünvanı) (2024)

Doçentlik Ünvanı (2024 Yılı- Ankara Bilkent Şehir Hastanesi)
Mesleki Deneyim

2009-2015 Türkiye Yüksek Ihtisas EAH (Ankara) Üroloji kliniği.

2015-2017 Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH (Ankara),

2017-2019 Ahi Evran Üniversitesi EAH (Kırşehir),

2019-2022 Aksaray Özel İNOVA Hastanesi,

2022 Kasım -2023 Mayıs Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara),

2023 Mayıs- 2024 Haziran Ankara Bilkent Şehir Hastanesi (Böbrek nakli ekibinde),

Haziran 2024'den itibaren Aksaray Özel İnova hastanesinde görev yapıyorum.

Holep (prostatın lazerle cerrahisi), üroonkoloji (ürolojik kanserlerin tedavisi), endoüroloji, ve erkek cinsel hastalıkları özel ilgi alanlarım.

Hekimin Yapmış Olduğu Özellikli Ameliyatlar, İş veya İşlemler:

*HOLEP (Prostat’ın Lazer ile Tedavisi)

*Perkütan Böbrek Taşı Tedavisi

*Üriner Sistem Taşlarının Lazerle Tedavisi

*Prostat, Böbrek, Mesane (İdrar Kesesi) Kanser ve Hastalıklarının Tedavisi

*Erkek İnfertilitesi (Kısırlık) Tedavisi

*Erkek Cinselliği Problemlerinin Tedavisi

(İktidarsızlık, Erken Boşalma, Penis Büyütme…)

*İdrar Yolu Enfeksiyonu Tedavisi

*Ürodinami Testleri

*Üriner Sistemin Laparoskopik, Endoskopik, Perkütan Cerrahi Tedavileri

*Üriner İnkontinans (İdrar Kaçırma) Tanı ve Tedavisi

*Sünnet

Bilimsel Yayınlar:

1.    Yilmaz, M., Karaaslan, M., Polat, M. E., Tonyali, S., Aybal, H. Ç., Şirin, M. E., ... & Miernik, A. (2023). Is day-case surgery feasible for laser endoscopic enucleation of the prostate? A systematic review. World Journal of Urology, 41(11), 2949-2958.

2.    Şirin, M. E., Karaaslan, M., Ordu, M., & Yilmaz, M. (2023). Effect of Ho: YAG laser on kidney tissue with Virtual Basket™ and Bubble Blast™ pulse modulation: an experimental ex vivo study. World Journal of Urology, 41(11), 3091-3095.

3.    Olcucuoglu, E., Sirin, M. E., Aydog, G., Gazel, E., Tastemur, S., & Odabas, O. (2017). Relationship between immunohistochemical staining extent of CD47 and histopathologic features of bladder tumor. Central European Journal of Urology, 70(4), 349.

4.    Ordu, M., Karaaslan, M., Sirin, M. E., & Yilmaz, M. (2023). Expression of nectin-4 in prostate cancer. Northern Clinics of Istanbul, 10(5), 583.

5.    Ölçücüoğlu, E., Kasap, Y., Ölçücüoğlu, E., Şirin, M. E., Gazel, E., Taştemur, S., & Odabas, Ö. (2015). Micropercutaneous nephrolithotripsy: initial experience. Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques, 10(3), 368-372.

6.    Karaaslan, M., Yılmaz, M., Polat, M. E., Şirin, M. E., Ölçücüoğlu, E., & Ölçücüoğlu, E. (2023, October). The Impact of COVID-19 on Renal Resistive Index in Kidney Transplant Recipients. In Transplantation Proceedings (Vol. 55, No. 8, pp. 1862-1865). Elsevier.

7.    Karaaslan, M., Yilmaz, M., Ordu, M., & Sirin, M. E. (2023). Could Testicular Tissue Be a New Arena for the Holmium Laser?. Cureus, 15(9).

8.    Polat, M. E., Karaaslan, M., Yilmaz, M., Olcucuoglu, E., & Sirin, M. E. (2024). The effect of ureteral double J stent insertion on work performance in patients undergoing endoscopic stone treatment. Central European Journal of Urology, 77(1), 117.

9.    Bayraktar, A. M., ÖlÇÜCÜOĞLU, E., TAŞTEMUR, S., ŞİRİN, M. E., BİÇER, S., & ODABAŞ, Ö. (2014). Laparoskopik Ürolojik Cerrahilerdeki Erken Dönem Sonuçlarımız: İlk 32 vaka. Firat Tip Dergisi, 19(2).

10. Şirin, M. E., Yılmaz, M., Polat, M. E., Karaaslan, M., Ölçücüoğlu, E., & Ölçücüoğlu, E. (2023, March). Is There Any Association Between Triglyceride–Glucose Index and Graft Function in Kidney Transplant Recipients?. In Transplantation Proceedings (Vol. 55, No. 2, pp. 346-349). Elsevier.

11. BAYRAKTAR, A. M., ÖLÇÜCÜOĞLU, E., TAŞTEMUR, S., ŞİRİN, M. E., BİÇER, S., & ODABAŞ, Ö. Initial Results of Our Laparoscopic Urological Surgery: First 32 Cases.

12. Olcucuoglu, E., Tonyali, S., Tastemur, S., Kasap, Y., Sirin, M. E., Gazel, E., ... & Olcucu, M. T. (2019). Comparison of long-term kidney functions after radical nephrectomy and simple nephrectomy. PeerJ, 7, e6701.

13. ŞİRİN, M. E. (Ed.). (2022). Üriner Sistem Taş Hastalığı: Tanı ve Tedavide Güncel Pratik Yaklaşımlar. Akademisyen Kitabevi.

14. Gaze, E., Kaya, E., Turhan, N., Yığman, M., Şirin, M. E., & Ceylan, C. (2018). Does Immunohistochemical CD47 Staining Intensity Predict Prognozis of Renal Cell Carcinoma?. Mathews Journal of Urology and Nephrology, 2(1), 1-7.

15. Şirin, M. E., Karaaslan, M., Ölçücüoğlu, E., Polat, M. E., & YILMAZ, M. (2023). Double-J Stentlerin Erkek Cinsel Fonksiyonu Üzerine Etkisi. Turkish Journal of Clinics and Laboratory, 14(2), 263-269.

16. Şirin, M. E., Polat, M. E., Karaaslan, M., Ölçücüoğlu, E., Yılmaz, M., & Ölçücüoğlu, E. (2023). The Effect of Donor Age on Recipient Kidney Graft Function. Ahi Evran Medical Journal, 7(2), 238-242.

17. Karaaslan, M., & Sirin, M. E. (2023). Histopathological effects of laser fiber diameter in different laser modulations: an experimental exvivo study. Medicine Science, 12(4).

18. Şirin, M. E., Yılmaz, M., & Karaaslan, M. (2023). VARİKOSELEKTOMİ OPERASYONU SONRASI İŞE GERİ DÖNÜŞ ZAMANI VE İŞ GÜNÜ KAYBI. Turkish Journal of Clinics and Laboratory, 14(1), 142-147.

19. Yılmaz, M., Şirin, M. E., Karaaslan, M., Polat, M. E., Ölçücüoğlu, E., & Ölçücüoğlu, E. (2023). Kidney Transplantation in the New Hospital Model in Turkey: 3 Years of Experience in Ankara City Hospital. Turkish Journal of Clinics and Laboratory, 14(2), 359-364.

20. Sirin, M. E., Yilmaz, M., Polat, M. E., Olcucuoglu, E., & Karaaslan, M. (2023). Alfuzosin vs. Silodosin in the Improvement of Ureteral Stent-Related Symptoms after Endoscopic Surgical Treatment of Urolithiasis: A Retrospective Comparison. Stem Cell Research International, 7(2), 160-165.

21. BAYRAKTAR, A. M., ŞİRİN, M. E., TAŞTEMUR, S., Levent, Ö., & ÖZDAL, A. A. ALT ÜRİNER SİSTEM SEMPTOMLARI OLAN HASTALARDA ALFA BLOKÖR KULLANIMININ CİNSEL FONKSİYONLAR ÜZERİNE ETKİLERİ EFFECT OF USE OF ALPHA-BLOCKING AGENTS ON SEXUAL FUNCTIONS IN PATIENTS WITH LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS. FULL TEXT BOOK, 11.

22. ŞİRİN, M. E., YILMAZ, M., & KARAASLAN, M. (2023). Mikst Tip İnkontinansda Baskın Tip Tanısında Anamneze Ne Kadar Güvenebiliriz? Retrospektif Bir Analiz. In Turkiye Klinikleri Scientific Meetings (Vol. 5, No. 1, pp. 32-34). Turkiye Klinikleri.

23. ŞİRİN, M. E., KARAASLAN, M., & YILMAZ, M. (2023). Mikst Üriner İnkontinansta Baskın Üriner İnkontinans Tipini Belirlemede İlk Detrüsör Spike Anında Mesane Kapasitesi (İDS)/Mesane Kapasitesi (MK) Oranı Kullanılabilir mi? Retrospektif Bir Çalışma. In Turkiye Klinikleri Scientific Meetings (Vol. 5, No. 1, pp. 21-23). Turkiye Klinikleri.

24. Bayraktar, A. M., Taştemur, S., Ölçücüoğlu, E., Şirin, M. E., Doğan, S., & Odabaş, Ö. Surgical margin positivity: The comparison of open and laparoscopic radical nephrectomy.

25. Bayraktar, A. M., Taştemur, S., Şirin, M. E., Ölçücüoğlu, E., Özdal, L., & Ardıçoğlu, A. Case Report of Chronic Renal Failure due to a Giant Primary Retrovesical Hydatid Cyst. Van Medical Journal, 22(1), 41-43.

26. Ölçücüoğlu, E., Bayraktar, A. M., Taştemur, S., Şirin, M. E., Odabaş, Ö., & Kaya, F. Ç. (2013). Eozinofilik sistit olgusu. The New Journal of Urology, 8(3), 80-82.

 

Bölüm Doktorları

Acil Çağrı Hattı

Acil Çağrı Hattı

Acilen tıbbi servis saatinin dışında bir doktora ihtiyacınız varsa, acil servis için acil randevu numarasını arayın.

Sizi Arayalım Whatsapp Destek