İnova
MENÜ

Acil Sağlık Hizmetleri

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

 

Acil servis yapısı: 1 muayene odası,1 Cerrahi Müdahale, 1 Enjeksiyon odası 1 Müşahede odası ( Bay ve Bayan), ve CPR odasın mevcuttur.

 Acil servisimiz hizmet sunumu için gerekli şartları taşımaktadır.

a) Sağlık tesisimiz dışında acil servise ulaşımı kolaylaştırıcı tabela ve yönlendirici işaretler bulunmaktadır. Acil servis giriş tabelası, sağlık tesisi dışından görülebilir ve ambulans veya diğer araçların ulaşımının kolay olduğu ayrı bir giriş bulunmaktadır.

b) Acil servis girişi diğer girişlerden bağımsız yapılandırılmıştır.

c) Acil servis girişinde engelli vatandaşlar için erişimi kolaylaştırıcı çıkış rampaları bulunmaktadır.

d) Acil serviste çalışır durumda sedyeler ve tekerlekli sandalyeler hazır bulundurulur.

e) Hasta müşahade odalarındaki her yatak başında oksijen vakum paneli, sağlık çalışanına rahat ulaşılabilmesi için hemşire çağrı sistemi mevcuttur.

f) Muayene, müdahale ve müşahade odalarında hasta mahremiyetine özen gösterilmektedir. Hasta mahremiyet perdeleri mevcuttur.

g) Hasta tedavi, müdahale ve bakım süreçlerinde kullanılmak üzere yeterli sayıda kişisel koruyucu Ekipman (maske, gözlük…) bulundurulur.

h) Acil müdahale Ekipmanının bulunduğu etajer /el arabası hazırlanmalı, bulunması gereken tüm ilaç ve malzemelerin kritik stok seviyeleri belirlenmeli, miat kontrolleri yapılmaktadır.

i) Kritik hastaların acil serviste kaldığı süre boyunca izlenebilmesi için yapılacağı monitörize bir alan oluşturulmuştur.

Acil servis kesintisiz 24 saatlik zaman diliminde her gün doktor, sağlık personeli (hemşire, sağlık memuru) temizlik görevlisi, tıbbi sekreter, ambulans şoförü hazır bulunmaktadır. Nöbet listeleri aylık hazırlanmaktadır.

m) Hastane idaresi tarafından belirlenen kıyafet giyilir. Personel tanıtım kartı takılır. Serviste yürütülen tüm hizmetlerin takip edilmesi Birim Sorumlu Hemşiresi tarafından yürütülmekte olup bütün kontroller tarafından yapılır.

o) İntihar vakası formu, gaz zehirlenmesi formu, gıda zehirlenmesi formu, kırım Kongo kanamalı hastalık formu ve bildirimi zorunlu hastalık formunu tespit edilen vakalarda doldurarak Resmi yazışmalar birimine gönderilir.

p) Acil Serviste ilaçların Alımı; HBYS üzerinde hastane acil eczanesinden ilaç talep edilir. HBYS Programı üzerinden istekler onaylanır ve ilaçları verilir.

Hasta Başvurusu Ve Kabulü

1.Başvuran tüm hastalar acil servis girişinde görevli sağlık personeli (Sağlık Memuru, Hemşire, ATT, Paramedik) tarafından karşılanarak ihtiyacı olan hastalara tekerlekli sandalye veya sedye temin edilir. Personel tarafından hastanın güvenli şekilde transferi sağlanır.

2.Acil sorumlu hemşiresi veya sağlık memuru tekerlekli sandalye ve sedyelerin temizlik ve çalışabilirliğini denetler ve eksiklerinin tamamlanmasını sağlar.

3.Hastanemiz acil servisine başvuran hastalar acil kayıt bölümüne girişi yaptırarak görevli sağlık personeli tarafından triaj uygulamasına alınır” Acil Servis Hasta Triyaj, Tedavi ve Gözlem Formu ”. Acil serviste hastalara mevcut tanısına, hastalığına ve vital bulgularına bağlı öncelik tanınır. Burada hastalara ilk triaj hasta kaydı yapıldığı andan itibaren başlar. Görevli sağlık çalışanı triaj yapılan hastaları kontrol eder, denetler ve zamanı gelince en kısa sürede muayenesini sağlar. Hastanın hayati ve genel bulgularına göre triaj görevlisi tarafından önceliği belirlenip renk kodlaması yapılarak durumlarına göre acil muayene odaları, Resüsitasyon odası veya Acil cerrahi, pansuman odalarından birine alınır ve acil hekimleri arasındaki rotasyona göre ilgili hekim tarafından değerlendirilir. Bakım gerektiren durumlarda Hasta Bakım Planı  formu kullanılır.

4.Konsültasyon gerektiğinde ilgili branş hekimine, nöbetçi hekim konsültasyon talebinde bulunur. HBYS ye girişi yapılır.

5.Başvuruda temel prensip hastanın acil kayıt bölümüne girişi yaptırmış olmasıdır. Durumu stabil olmayan hastalar; acil kayıt aşaması ertelenerek kabul edilir. Acil ve stabil olmayan hastalarda ilk müdahale yapıldıktan sonra, giriş mutlaka yaptırılır.

6. Hastanın muayenesi sürerken, varsa hasta yakını yoksa hasta karşılama ve yönlendirme elemanı tarafından Acil Kayıt deskinde yapılan işlemler ve müdahaleler için girişi yaptırılır. Sosyal güvencesi ve maddi imkânları olmayan hastaların da acil müdahalesi yapılır. Sosyal güvencesi olmayan hastalarda durumuna göre istisnai haller (elektif hastalıklar veya uzun süreli şikâyetler gibi) dışında kesinlikle en kısa sürede giriş, kayıt ve tedavileri yapılacaktır. “”Ek/8 (Ücretsiz hasta )hasta bilgilendirme formu doldurulacaktır. Sosyal güvencesi açısından en doğru bilgiye ulaşmak için hasta kimlik bilgileri alınacaktır.  Hastanın tedavisi sırasında ücret işleminden kaynaklanan sıkıntılar hiçbir şekilde hastaya yansıtılmayacaktır.

7.Değerlendirme ve muayenesi yapılan hastalar gerekirse polikliniğe yönlendirilir. Polikliniğe yönlendirilen hastalar için gerektiği durumlarda HBYS sistem üzerinden Konsültasyon istemi düzenlenir.

2.Hasta Muayene ve Takibi

2.1.Acil Servise başvuran ve doktor tarafından muayene edilen hastanın durumuna göre tetkik, Konsültasyon, tedavi ve/veya gözlem işlemleri yapılır. Bütün bu işlemler otomasyon sistemine göre aşamalı veya topluca yapılır.

2.2.İlk tedavisi yapılan, takibi ihtiyaç duyulan, tanısını ortaya konulamamış hastalar müşahedeye alınır. Hastaların tetkik numuneleri müşahedede alınır. Müşahedeye alınan her hasta için hekim tarafından gerekli kayıtlar order’a yazılarak imzalanır. Orderda ilacın tam adı, uygulama zamanı-dozu, uygulama şekli ve veriliş süresi kısaltma kullanılmadan yazılmalıdır. Hastalar vakit kaybedilmeden en kısa zamanda ilgili uzmanlık branşına danışılıp, ilgili kliniğin uzman doktoru hastayı görmesi açısından acil servis müşahade odasına çağırı yapar, bilgi alır gerekirse yatış işlemlerini gerçekleştirir.

2.3.Konsültasyon işlemlerinde hastayı muayene eden hekim tarafından HBYS ‘den Konsültasyon sistemi panelinden ilgili branş uzmanına istem yapılır ( Mesai dışında ise telefon edilerek davet edilir). Konsültan Hekimin HBYS modülünde çağrıyı görerek onaylayan Konsültan hekim, gecikmeksizin gelerek konsültasyonunu tamamlayıp tıbbi istem ve/veya kanaatini otomasyon sistemine Konsültasyon kısmına notunu işler.

Yatış işlemleri: Hastanın yatışına karar verildiyse, doktor tarafından ilgili bölümün boş yatak durumu otomasyon üzerinden kontrol edilir. Boş yatak olması durumunda yatış işlemi gerçekleştirilir. Boş yatak yoksa hastanın acil yatışı gerekmiyorsa daha sonra yatışı yapılmak üzere randevu verilerek evine gönderilir. Acil yatışı gerekiyorsa yatak boşalma durumuna göre hasta müşahedede bekletilir. Bu bekleme süresi müşahede formuna gerekçesi ile birlikte kaydedilir. Bekleme süresi tahmin edilemiyor ve hasta yatırılarak tedavi edilecekse, en yakın sağlık kuruluşuna doktor tarafından sevk edilir.

Yatışına karar verilen hastanın müşahede gözlem formuna ve müşahede defterine servise yatış saati kaydedilir.

Yatışına karar verilen hastalar personel eşliğinde, hasta yakınlarının onamı alınarak, servise sedye veya tekerlekli sandalye ile gönderilir. Acilden servise gelen hastanın, servise kabul ediliş saati gözlem formuna kaydedilir.

1.Acil serviste ana prensip acil ve bekleyemeyecek durumdaki hastaların muayene ve tedavisidir. Bu nedenle acil endikasyonu olmayan hastaların tedavisini tamamlamaya çalışarak diğer hastaların zamanını almak yerine, Anemnez ve muayenesi sonrası ilgili polikliniğe çağırmak ya da yönlendirme yapılabilir.

2.Hekim tarafından müşahede altına alınmasına karar verilen hastalar müşahedeye alınır ve tedavileri burada yapılır. Müşahede altındaki hastaların tedavi ve takiplerini nöbetçi sağlık personeli yapar. Her hekim kendi hastasından sorumlu olmakla beraber, hekimler arası rotasyonda görevi alan hekim müşahededeki hastaların genel takibinden sorumlu olur.

3.Bir hasta 2 saatten fazla müşahedede kalmamalı Çocuk hastalar ise 6 saatten fazla kalmamalı.   Eğer kalması gerekiyorsa ilgili branş hekimince kliniğe yatışı yapılır.

4.Gözleme alınan ve/veya tedavi verilen hastalarla ilgili bilgiler mutlaka ” Acil Servis Hasta Triyaj, Tedavi ve Gözlem Formu”’na kayıt edilir. Bu Form’a ilacın ismi, ilaçların uygulanma zamanı, dozu, uygulama şekli ve uygulayan personelin ismi mutlaka kayıt edilir.

5.Muayenesi biten hastaların kullanması gereken ilaçları e-reçete ile sistem üzerine yazılır. İstirahat gereken durumlarda SGK e-rapor sistem üzerinden hekim tarafından doldurulur , Bir nüsha çıktı alınarak Doktor tarafından imzalanır ve hastaya teslim edilir..

6.Akut ilaç intoksikasyonlarında en kısa sürede hastanın aldığı madde belirlenmelidir. Zehirlenmelerde 114 UZEM Zehir Danışma aranır. Aldığı madde belirlendikten sonra zehir danışma veya ilgili branş doktoru aranmalıdır. İlgili branşlar öncelikli olarak dahiliye, kardiyoloji ve nöroloji olmalıdır. İlgili maddenin belirlenemediği durumlarda hastanın semptomlarına yönelik tedavi ve konsultasyon yapılmalıdır. İlgili maddeden emin olunmadan kusturma veya gastrit lavaj yapılmamalıdır. Her ilaç intoksikasyonunun adli bir vaka olduğu unutulmayıp adli rapor tutulmalıdır.

7. Yapılan müdahaleler ve muayenelerle ilgili tüm bilgiler, tıbbi sekreter tarafından doktor yönlendirmesi ile, otomasyon sistemine kaydedilir.

8. Eğer hasta açık yaralı gelirse Acil Müdahale Odası’na alınır. Eğer hasta bilinci kapalı bir şekilde gelmişse bu durumda Resüsitasyon Odası’na alınır.Ekip tarafından ilk müdahalesi yapılır.

TRİAJ UYGULAMASI: Triyaj uygulaması  Triyaj Talimatına göre hareket edilir.

Sevkler

1.Acil serviste muayene edilen hastaların her türlü sağlık sorunu öncelikle hastanemiz bünyesinde çözülür.

2.Nöbetçi Uzman ya da İcapçı Uzman hekimin mevcut yatakların dolu olması veya ileri tetkik ve tedavi uygulanması gereken durumlarda; sevke  kararı verdiği hastalar için bilgisayar veya defterde ilgili alana durum belirtilir, hastanın da tercihi göz önünde bulundurularak, hasta ayaktan sevk ediliyorsa kendi imkânlarıyla, aksi takdirde Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’ne uygun olarak 112 komuta merkezi ve gönderileceği kurumla irtibat sağlanarak ambulans ile gönderilir.

3.Gönderileceği kurumla irtibatı mesai saatlerinde nöbetçi hekim sağlar.

4.Sevk sırasında çıkan sorun ve aksaklıklar mesai saatlerinde ilgili Başhemşire ve Acil Sorumlusu, mesai saatleri dışında Süpervizör ve nöbetçi hekim tarafından çözülür.

5.Ayaktan ya da ambulansla sevk edilen hastalara ait tıbbi ve diğer gerekli bilgileri içeren bir epikriz oluşturulur, epikriz ve tetkik sonuçları birer nüshası hasta ile birlikte nakledilir. Kendisi gitmek istiyor ise Tedavi Red Formu  İmzalatılarak gönderilir.

6.Hastanemizde başka bir kuruma sevk edilecek hastalar kendi istekleriyle ayrılmadıkları sürece ilgili branş uzmanı yada uzmanlarınca değerlendirilmeden sevk edilemeyeceklerdir. Hangi saatte olursa olsun uzman hekimle temas kurularak HBYS üzerinden hastanın kartına uzman Doktorun görüşleri not edilir.

7.Ambulansla sevklerde ambulansta ( lüzum halinde Hekim), Paramedik ve A.T.T eşlik eder.

Hasta Müşahede Süreci:  Hastalarınının  müşahede odasında kalma süreci en fazla 720 dakikadır, hastanın 720 dakika'dan fazla bekletilmemesi gerekir, müşahede odasında kaldığı süre içinde yapılan tedaviye olumlu cevap alındığı takdirde hemen taburcu edilmesine, yapılan takip ve tedavi sonucu yatarak tedavi edilmesi gerekiyorsa ilgili kliniğe hemen yatışının yapılmasına ve ya başka bir hastaneye bekletilmeden hemen sevkinin yapılmasına dikkat edilir. Hastanın müşahede odasında kaldığı sürece müşahede gözlem formu doldurulur, doktor, hastaya uygulanacak ilacın adını uygulama yolunu, miktarını ve saatini kısaltma yapmadan tam olarak yazar, uygulanacak tedavinin altına kaşesini basar ve imzasını atar. Hemşire doktorun yazdığı tedaviye uygun olarak, yaptığı her tedavinin adı, uygulama yolu, uygulama, dozu, miktarı ve uygulama saatini yazarak altına adını-soyadını yazarak imzalar. Takibi yapılan tüm tansiyon, nabız, ateş, solunum, akş, vital değerler ile hastaya ait tüm önemli notlar hasta müşahede formuna yazılır ve otomasyon girişleri yapılır.

Konsültasyon Süreci: Eğer hastayı uzman hekimin görmesi gerekiyorsa, veri giriş personeline HBYS üzerinden o günkü Konsültan hekime Konsültasyon yapmasını ister. Hastanın doktoru Konsültan hekimi arar ve hasta hakkında bilgi verir. Konsültan hekim hastayı muayene edip değerlendirir. İcapçı hekim konsültasyona çağrıldığında “Konsültan hekim çağrılma ve geliş süreleri” Konsültan gözlem tarihi ve saati hekim tarafından HBYS üzerinden kayıt edilmesi sağlanır ve bu süre en fazla 20 dakikadır.“Acil Poliklinik Tıbbı Müşahade ve Muayene Kâğıdına” kayıt edilir. Konsültasyonların sonuçları icapçı hekim tarafından “Acil Poliklinik Tıbbı Müşahade ve Muayene Kâğıdına” kayıt edilir. Uzman hekim hastayı değerlendirdikten sonra sevk veya yatış işlemine karar verebilir. Yatışına karar verilen hastanın yatış işlemleri yapılır, sevkine karar verilen hastanın sevk işlemleri yapılır. Mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında konsültasyon talebi olması durumunda nöbetçi acil servis doktoru tarafından, Uzman Doktor telefonla aranarak konsültasyon çağrısı yapılır. Konsültasyon sonucu hastaya verilecek tedavi, takip süresi, yatış veya taburculuk önerisi Acil Poliklinik Tıbbı Müşahade ve Muayene Kâğıdına açık bir şekilde belirtilir.

Yatış Süreci: Hastanın cerrahi veya medikal amaçlı yatışı verilebilir Bu durumda; Kat hemşiresi ile iletişime geçilerek HBYS ‘de ve” Hasta yatış Rıza Belgesi  “ hastanın yatış işlemi gerçekleştirilir. Hekimi tarafından hasta tedavi sürecinde Konsültasyon sonucu yatışına karar verildiği andan itibaren hastanın teşhisi ve tedavisine yönelik bütün yazılı ( Acil Servis Triyaj Tedavi ve Gözlem formu, Yatış Rıza Belgesi, tetkik, tahlil sonuçları) dosya halinde hostes nezaretinde kat sekreterliğine gönderilir. Servisin müsait olduğu(yatak doluluğu ve hazırlanması) teyit edildikten sonra hasta bir sağlık personeli ve hasta hostes nezaretinde teslim edilir.

* Eczaneden ve Depodan Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri gerekli ilaçlar ve malzemeler acil servis adına istenilip stok oluşturulabilir. Bu malzemelerin max-min-kritik stok seviyeleri acil servis sorumlu hemşiresi tarafından belirlenip kullanıldığı hasta üzerine stoklardan düşüşü yapılır. Bu stok seviyeleri acil servis sorumlu hemşiresi tarafından aylık kontrol ve sayımı yapılarak aynı zamanda miad takiplerinde yapılıp ” ilaç miad  Takip Formu  ve malzeme miad takip formuna  “ kayıt altına alınır.

Bu ilaçlar acil serviste depolanırken; yüksek riskli ilaçlar ayrı raflarda, yeşil-kırmızı reçeteye tabi ilaçlar kilitli dolaplarda, soğuk zincire uyulması gereken ilaçlarda günlük ısı takibinin yapıldığı buzdolaplarında muhafaza edilir. Bu raflarda yerleşimi yaparken yazılışı-okunuşu-ambalajı birbirine benzeyen ilaçlar karışma riski düşünülerek dikkatli yerleştirilmeli aynı zamanda bu dolaplarda yazılışı-okunuşu-ambalajı birbirine benzeyen ilaç listeleri sürekli bulundurulur.

*.Acil servis müşahede odasında kilitli dolapta muhafaza edilen Yeşil-Kırmızı reçeteye tabi ilaçlar günlük sayımı yapılarak teslim edilir ve alınır. Kullanılmışsa; ilacın hangi hastaya kaç adet kullanıldığı, tarihi,ilacı kimin uyguladığı “Narkotik Formuna ” kayıt edilir.

*.Acil servis personelinin vardiya süreleri kesintisiz hizmet verebilecek şekilde belirlenir.

*Tüm personel hizmet sırasında nezaket kuralları çerçevesinde ve güler yüzle davranır. Hastalara karşı olumlu ve yapıcı olunmalı, sorunları geçici de olsa çözülmeye çalışılmalıdır.

*Acil servise başvuran hasta ve yakınlarının sıkıntılı ve gergin oldukları unutulmamalıdır. Bu nedenle bu alanlarda hasta ve personele yönelik güvenlik tedbirleri alınır. Güvenlik önlemleri kapsamında 24 saat hasta mahremiyeti de *Kimsesiz hastalara tüm işlemler tamamlanıncaya kadar hostes eşlik eder.

*Muayene odaları, gözlem odası ve yatakların temizliğine dikkat edilmeli gerekirse sık sık örtüler değiştirilmelidir.

*Acil servis önündeki araçlar, güvenlik görevlileri tarafından uygun bir dille uyarılarak kaldırılır.

*Nöbet esnasında çıkabilecek sorunlarda Süpervizör tarafından, gerekli yerlerle temas kurarak çözümünü sağlar.

*Acilde Ex olan hastalar sağlık personeli ve personel tarafından hazırlanır. Hastada bulunan damar yolu, katater, sonda, dren, elektrotlar çıkarılarak hastanın sağ ayak başparmağına ve defin üzerine de ex kartı takılır. Hasta ve ex’lere ait eşyalar Güvenlik Görevlisi tarafından bir tutanak düzenlenerek Hastanın yakınlarına teslim edilir. Ölünün mahremiyetine dikkat edilerek, üzeri örtülerek morga götürülür. Adli vakalarda (trafik kazası, ölü bulunanlar, yaralananlar, vb.) ex’e hiç dokunulmadan morga kaldırılır. Savcının gelmesi beklenir. Acil servis hekimi tarafından hasta yakını uygun bir yerde ve şekilde bilgilendirerek haberdar edilir.

*Nöbet sırasında çıkabilecek her türlü aksaklık sorun ve olay tutanakla belgelenerek imza altına alınır ve durumun aciliyetine göre hemen ya da takip eden ilk mesai saatinde hastane yönetimine bildirilir.

* Müşahade de kalan hastalar acil ihtiyaç durumlarında hemşire çağrı butonundan çağrı başlatır, Panelde hangi oda ve yataktan çağrı yapıldığı sesli şekilde uyarısı gelir, hemşire anında olaya müdahale eder.

* Müşahade altında kalan hastaların tedavi esnasında ve lüzumu halinde Hasta mahremiyet perdeleri çekili durur.

Taburcu Süreci:  

a) Acil serviste tedavisi tamamlanan hastaya ilgili hekimi tarafından uygun görünürse reçetesi yazılır ve hasta ve yakınlarına taburculuk sonrası süreçlerle ilgili bilgi verilerek taburcu edilir.

b) Acil serviste hastaya yapılan muayene ve girişim işlemlerinim HBYS üzerinden elektronik olarak eksiksiz olarak girildiği kontrol edilir.

c) Acil serviste hemşire ve doktor tarafından hasta için doldurulan formlar dosyalandırılarak Arşive gönderilecek şekilde hazırlanır.

d) Acil serviste tedavisi tamamlanan hasta; ileri tetkik, tedavi ve takibi için ilgili polikliniğe yönlendirilir.

e) Kendi isteği ile ayrılan veya yakını tarafından çıkartılan hastalar için hasta veya hasta yakınının Tedavi Red alınarak gönderilir.

 ZEHİRLENMELERDE YAPILACAK İŞLEMLER:

a) Zehirlenme tanısı kesin veya olası her hastadan ve yakınlarından ayrıntılı olarak ne zaman, nerede ve ne miktarda toksik madde aldığı saptanır.

b) Elde edilen bilgilerle 114 ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNE danışılır.

c) Komada olan veya konvülsiyon geçiren hastalar, öğürme refleksi kaybolanlar, korovoziv madde ve hidrokarbonlarla zehirlenenler ve pıhtılaşma bozukluğu olanlar kusturulmaz.

d) Zehirlenen kişilere 1gr/kg olacak şekilde aktif kömür verilir.

e) Lityum zehirlenmesi olan hastalara aktif kömür verilmez.

f) Yapılan işlemler doktor tarafından forma kaydedilir, aynı gün içerisinde Sağlık Müdürlüğüne gönderilir.

Adli Hizmetler

1 Anemnez veya fizik muayenesi sonucu hastanın adli vaka olduğuna karar verilirse,(Trafik kazası, delici ve ateşli silah yaralanmalarında, Darp,  şüpheli ölüm olaylarında) vaka Güvenlik Görelisine haberdar edilir. Hastanın geliş saati, kimlik bilgileri, geliş nedeni HBYS ‘de kayıt edilip, doktor tarafından Adli Vaka Beyan Formu  doldurularak ve şahsın kimlik fotokopisi alınarak, Güvenlik görevlisine bildirilir, Güvenlik görevlisi gerekli bilgileri aldıktan sonra, Bağlı bulunulan Karakol’a bildirimini yapar Raporun Fotokopisi alınarak Gelen Emniyet görevlisine Fotokopinin arkasına aldığına dair imza alınır ve aslı teslim edilir.

2.Genel adli vakaların giriş, takip ve sonlandırılmasından acil servis hekimleri sorumludur. Bu konudaki işlemler acil nöbetçi doktor ve acil servis sorumlu doktoru, kontrol ve denetimindedir.

Acil Serviste Laboratuar ve Radyoloji Hizmetleri

1.Tetkik istenen hastalar için, alınan numunelere barkod yapıştırılır, hasta yönlendirme ve Hostes tarafından bekletilmeden, laboratuara ulaştırılır, belirlenen sonuç verme süreleri içinde hızla sonuçlandırılır ve sonuçlar acil servise HBYS üzerinden gelir. Sonuçlarını çıktı olarak almak isteyen hastalara Acil Hasta kayıt bölümünden çıktıları verilir.

2.Eğer radyolojik tetkik gerekli ise hasta tekerlekli sandalye veya sedye ile tetkikin yapılacağı radyoloji bölümüne Hostes (acil vakalarda Sağlık personelide eşlik eder ) tarafından götürülür. Grafiler BT, MR çekilir ve uzman tarafından değerlendirilip PACS sistemine ve Uzman değerlendirmesi HBYS sistem üzerinden de hastanın alanına raporlama düşer ve Acil doktoru görür.

3.BT, MR ve USG istemlerinde barkotları hasta yakınlarına verilir ve Radyoloji bölümüne yönlendirilir, acil durumlarda Hasta hostes yardımı ile (gerekirse Sağlık personeli ile)Radyoloji bölümüne gönderilir. (Mesai dışında ise Süpervizör yada Acil Doktoru İcapçı Radyoloji uzmanı ile iletişime geçerek BT Ve MR ları uzaktan erişim ile değerlendirerek acil doktorunu bilgilendirir ve HBYS sisteminden hasta kartına notları yazılır), radyoloji uzmanıyla temas kurularak hasta uygun bir şekilde hazırlanmış olarak Radyolojiye gönderilir.

Resüsitasyon (Yeniden Canlandırma)

1.Kardiyopulmoner arrest tablosunda gelen hastalar hemen Resüsitasyon odasına alınarak,  süratle Resüsitasyon başlanır.

2.Hasta yakınları oda dışına alınıp, hastane güvenlik görevlileri acil durumuna geçirilir ve Resüsitasyon işlemi gerçekleştirilir.

3.Resüsitasyon odasındaki cihaz ve malzemelerden acil servis sorumlu hemşiresi ve o gün nöbetçisi Paramedik sorumludur.

 

EX HASTA İŞLEMLERİ

*Ex Duhul: Ex duhul gelen hastaların kaydı yapılır. Olay adli değil ise evrak işlemleri hazırlanıp yakınlarına teslim edilir, Cenazeyi bekletmek isterlerse de Morga kaldırılır, daha sonra cenaze hasta yakınına teslim edilir.

ACİL SERVİSTE OLUŞABİLECEK ACİL DURUMLAR VE AFET YÖNETİMİNDE;

a) Acil serviste oluşabilecek herhangi bir durum için hastanenin „HAP‟planı uygulanır ve o doğrultuda hareket edilir.

SAĞLIK GÜVENCESİ OLMAYAN HASTALARIN İLEMLERİ: Sosyal Güvencesi Olmayan Hastaların Tedavisine Yönelik herhangi bir sağlık güvencesi olmayan acil haldeki vatandaşlarımızdan sağlık hizmeti bedelini ödeme gücü bulunmadığını belirtenlerden bu konuda yazılı beyan alınacak, yazılı beyan verenlerden acil sağlık hizmeti bedeli talep edilmeyecektir. Bunlardan; Acil sağlık hizmeti alanların hizmet bedelleri, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümleri çerçevesinde sağlık kuruluşunun bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından talep edilecektir. Herhangi bir sağlık güvencesi ve ödeme gücü bulunmayan acil hastaların sağlık hizmet bedelinin ödenmesi talebi kendilerine ulaşan ilgili belediye veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı, öncelikle yukarıda belirlenen esaslara göre ilgili kişinin ödeme gücünün bulunup bulunmadığını araştıracak ve ödeme gücü bulunmadığı tespit edilenlerin acil sağlık hizmeti bedellerini hastanemizce ödenecektir.

ACİL SERVİSTE RİSK YÖNETİMİ

a) Hasta ve çalışanların can ve mal güvenliği açısından bu alanda güvenlik kod uygulaması esastır. Bebek ve çocuk kaçırmaları için Pembe kod, çalışana Şiddet uygulamaları için Beyaz Kod Uygulamaları aktiftir.

b) Acil serviste 24 saat boyunca güvenlik görevlisi bulundurulur.

c) Genel kullanım alanları güvenlik kameralarıyla, hasta ve çalışan mahremiyeti dikkate alınarak izlenmektedir.

d) Risk yönetimi kapsamında bölüm, meslek veya süreçler bazında riskler; Risk Yönetimi Prosedürü doğrultusunda “İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu” ile Kalite Birimi koordinatörlüğünde belirlenir. Belirlenen risklere göre kök neden analizi yapılarak gerekli önlemler alınır.

-Nöbet süreci; hafta içi ve hafta sonu Hekimler gündüz tek hekim 08:00-17:30 gece 2. hekim 17:30-08:00 olarak çalışmaktadır. Hemşire ATT, acil kayıt elemanı Gündüz ekibi 08:00-17:30 Gece ekibi (17:30-08:00), hostesler ise gündüz ekibi 08:00-17:30, gece ekibi 17:30-24:00 şeklinde aylık çalışma çizelgelerinde belirtilmiştir.

AMBULANS İLE GELEN HASTA SÜRECİ:

*Ambulans ile gelen hasta Uzman Hekim tarafından kabul edilmiş ise acil sağlık personeli tarafından karşılanır, Kayıt işlemleri / yatış işlemleri yaptırılır ve Acil sağlık personeli refakatinde ilgili kliniğe teslim edilir.

*Yoğun Bakım için kabul edilen hasta CPR bölümüne alınır, Anestezi uzmanımız tarafından ilk müdahale, tetkikler ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra Acil sağlık personeli ve Yoğun Bakım hemşiresi ile Yoğun bakıma alınır.

*Yeni doğan Yoğun bakıma kabul edilmiş ise acil sağlık personeli eşliğinde bebek kuvöz ile yeni doğan yoğun bakıma alınır.

* Acile getirilen vakalarda ise hasta Triyaj yapılarak tedavi sürecine başlanır. Acil vakalar CPR odasına alınarak Algoritmalar doğrultusunda müdahaleleri yapılır.

 

Acil Çağrı Hattı

Acil Çağrı Hattı

Acilen tıbbi servis saatinin dışında bir doktora ihtiyacınız varsa, acil servis için acil randevu numarasını arayın.

Sizi Arayalım Whatsapp Destek