İnova
MENÜ

Nefroloji


Nefroloji konusunda eğitim alıp bu alanda uzmanlaşan hekimlere nefrolog adı verilir. Ülkemizde nefrolog olabilmek için altı yıllık temel tıp eğitimi, İç Hastalıkları alanında dört yıllık ihtisas eğitimi ve sonrasında Nefroloji alanında üç yıllık yan dal uzmanlık eğitiminin tamamlanmış olması gerekmektedir.

NEFROLOJİ İLGİ ALANLARI

Nefroloji hipertansiyon ve elektrolit bozuklukları dahil olmak üzere böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisi, ve diyaliz ve böbrek nakli gibi böbrek yerine koyma tedavileri ile ilgilenir. Hastalar nefroloji uzmanına akut böbrek hasarı (yetmezliği), kronik böbrek hastalığı (yetmezliği), idrardan kan gelmesi, idrardan protein kaçağı, ağrılı idrar yapma, vücun şişmesi (ödem), böbrek taşları, hipertansiyon, diyabetin böbrek tutulumu (diyabetik nefropati), romatizmal hastalıklar gibi sistemik hastalıkların böbreği etkilemeleri, böbrek iltihapları (nefrit, piyelonefrit, gibi), idrar yolları infeksiyonları, kistik böbrek sorunları, asit-baz dengesi bozuklukları ve sıvı-elektrolit bozuklukları nedeni ile gönderilirler. Nefroloji uzmanının yaptığı işlemler arasında böbrek biyopsisi, hemodiyaliz katateri yerleştirme, periton diyaliz katateri yerleştirme, hemodiyaliz fistülü yönetimi, periton ve hemodiyaliz hastalarının izlem ve yönetimi, böbrek nakline aday hastayı hazırlama, nakil sırasında ve nakilden sonra hastanın izlem ve yönetimi de yer alır.

Nefroloji kelimesi Yunanca nephros (böbrek) ve logos (bilim) kelimelerinin bir araya getirilmesinden oluşturulan bir terim olup normal böbrek işlevleri, böbrek ile ilgili sorunlar, böbrek ile ilgili sorunların tedavisi ve diyaliz veya böbrek nakli gibi böbrek yerine koyma tedavileri ile ilgilenen bir bilim dalının adıdır. Diyabet ve romatizmal hastalıklar gibi böbreği etkileyebilen sistemik hastalıklar ile hipertansiyon ve böbreğin kemik hastalıkları gibi böbrek hastalığı sonucu gelişen sorunlar da nefrolojinin çalıştığı alanlar arasındadır.

Nefroloji konusunda eğitim alıp bu alanda uzmanlaşan hekimlere nefrolog adı verilir. Ülkemizde nefrolog olabilmek için altı yıllık temel tıp eğitimi, İç Hastalıkları alanında dört yıllık ihtisas eğitimi ve sonrasında Nefroloji alanında üç yıllık yan dal uzmanlık eğitiminin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Bölüm Doktorları

Nefroloji

Acil Çağrı Hattı

Acil Çağrı Hattı

Acilen tıbbi servis saatinin dışında bir doktora ihtiyacınız varsa, acil servis için acil randevu numarasını arayın.

Sizi Arayalım Whatsapp Destek